More

  De største fobier for farlige dyr! Mennesker frygter edderkopper mest

  Mennesker har en medfødt frygt for dyr, og mest af alt frygter vi edderkopper. Det hænger sammen med vores fortid og kan blandt andet observeres i gyserfilm

  Små lodne edderkopper med lange ben

  De kan med deres små kroppe komme ind overalt. Og selv i hjemmets trygge rammer kan man aldrig vide sig sikker for at blive strejfet af et af dens otte, lodne ben. Ad!

  Hvis du også går og døjer med en frygt for edderkopper, så er du ikke alene

  Edderkoppen er nemlig det dyr, som vi mennesker frygter mest. Det viser et nyt tjekkisk studie lavet af forskere fra Karlsuniversitetet i Prag.

  I studiet kortlægges en række dyr, lige fra katte og hunde til frøer, hvepse og slanger på en skala, der både viser, hvor meget de adspurgte frygter dyrene, samt i hvor høj grad de synes, at dyrene er ulækre.

  Vi frygter og afskyr farlige dyr

  Studiet blev foretaget ved at lade over 2.000 deltagere bedømme billeder af 24 forskellige dyr, der tit indgår i fobier, i forhold til parametrene frygt og afsky.

  Den røde panda blev inkluderet som det eneste dyr, der ikke forbindes med fobier, som en form for kontrollant. 

  Parametrene frygt og afsky er valgt, da de dækker over nogle af menneskets mest grundlæggende psykologiske reaktioner på farlige dyr.

  Baseret på disse parametre kunne forskerne bag eksperimentet inddele dyrene i fem grupper:

  1. Små ikke-slimede dyr, som kakkerlakker, myrer og hvepse, der alle scorede højt på frygt-skalaen.
  2. Muse-agtige dyr, som mus, flagermus og rotter, der generelt ikke var specielt frygtede, og som heller ikke vakte udtalt stor afsky.
  3. Slanger og krybdyr, hvoraf slanger var et af de mest frygtede dyr.
  4. Parasitter, som lus og blændelorme, der vakte stor afsky.
  5. Samt husdyr og kæledyr, der scorede lavt, både i forhold til frygt og afsky.

  Ifølge Jakub Polák, der er en af hovedforskerne bag det nye studie, er et studie som dette aldrig blevet lavet før.

  Det er det første studie, som har undersøgt, hvordan mennesker reagerer på en række udvalgte billeder af dyr i forhold til både frygt og afsky, fortæller han til Videnskab.dk.

  Vi væmmes ved ufrivillig kontakt

  Edderkoppen var det dyr, som samlet scorede højest i forhold til de to parametre. Denne angst over for edderkopper kan, ifølge studiet, hænge sammen med, hvor anderledes edderkoppen er fra os selv samt frygten for ufrivilligt at komme kontakt med den.

  Frygten for ufrivillig kontakt er en faktor, som går igen i forhold til frygten for kakkerlakker. Der dog frygtes mindre end edderkoppen, på trods af at kakkerlakken faktisk er farligere end edderkoppen grundet dens rolle som sygdoms-bærer.

  De dyr, som vækkede mest afsky blandt de adspurgte, var mindre smittebærende dyr som lus, blændelorme og rundorme. Ifølge studiet kan dette hænge sammen med, at vi forbinder disse dyr med farlige sygdomme.

  Vi kan se, at fobier for forskellige slags dyr bliver udløst gennem påvirkning af forskellige psykologiske reaktioner. Enten gennem frygt, for eksempel rovdyr. Eller gennem afsky for for eksempel parasitter og andre smittebærere, fortæller Jakub Polák til Videnskab.dk.

  Jakub Polák forklarer derudover, at studiet har vist, at man kan bruge billeder på lige fod med andre psykologiske tests til at diagnosticere fobier for dyr. Og at meget få dyr gennem billeder kan fremprovokere reel frygt hos mennesker, som ikke lider af fobier.

  Skalaen her viser, hvordan dyrene fordeler sig, i forhold til hvor meget vi mennesker henholdsvis frygter (vandrette akse) og afskyr dem (lodrette akse). En tyr ligger eksempelvis højt på frygt-skalaen, men lavt på afsky-skalaen, mens edderkoppen ligger i top på begge skalaer. (Illustration: Polák et al, British Journal of Psychology, 2019)

  Gyserfilm afspejler vores medfødte frygt

  Overordnet set var edderkopper og slanger de dyr, som flest af de adspurgte følte frygt for. Hvilket ifølge studiet stemmer overens med disse dyrs hyppige optræden i gyserfilm og litteratur.

  Ifølge litteratur og medieforsker ved Aarhus Universitet, Mathias Clasen, som forsker i gyserlitteratur. Kan dette hænge sammen med, at frygten for disse dyr er blevet nedarvet.

  Det er velkendt i forskningen, at nogle dyr typisk opfattes som skræmmende af gode evolutionære årsager. Eksempelvis slanger og edderkopper, som formentlig har ud gjort en trussel for vores forfædre, siger han til Videnskab.dk.

  Mange forskellige dyr har gennem tiden været til fare for mennesket. Og vi har derfor udviklet evnerne til hurtigt at opdage og undgå disse dyr.

  I studiet fremgår det, at dele af disse evner stadig eksisterer, selvom mennesket efterhånden ligger solidt placeret øverst i fødekæden. Det udtrykker sig blandt andet ved, at mange moderne mennesker lider af fobier, som er tilknyttet specifikke dyr.

  Forskerne bag studiet fandt derudover frem til, at kvinder i langt højere grad end mænd frygter og afskyr dyr. Det kan, ifølge studiet, hænge sammen med evolutions teorien. Da kvinder er mere afgørende for reproduktionen og derfor har været nødt til at være mere forsigtige, særligt i forhold til smittebærende dyr.

  Tog højde for traumatiske oplevelser med dyr 

  I studiet blev der også taget højde for tidligere traumatiske oplevelser med dyr, som respondenterne havde været udsat for.

  Overraskende nok var både frygt og afsky lavere blandt de af de adspurgte, som har været udsat for traumatiske oplevelser.

  Dette kan ifølge rapporten hænge sammen med, at folk, som har været udsat for den slags oplevelser, tager flere forbehold, i forhold til det dyr som den traumatiske oplevelse vedrører.

  Dette bakker op om teorien omkring frygt som en slags evolutionært udviklet forsvarsmekanisme.

  Studiet kan hjælpe horrorforskere

  Mathias Clasen synes, at studiet er uhyre interessant – særligt indenfor hans eget forskningsfelt:

  Studiet er spændende fra mit perspektiv som horror-forsker, fordi horror genrens monstre meget ofte kombinerer netop de to dimensioner: Frygt og væmmelse. Tag bare en zombie som eksempel, den er både farlig og vammel. Studiet her kan levere en model, til hvordan man kan kvantificere og måle netop horror monstres kvaliteter i disse to dimensioner, siger han.

  Det publicerede studie om vores frygt for dyr er udgivet i tidskriftet British Journal of Psychology.

  Læs også: Mikael ville undgå fængsel og spillede dum til IQ-test: Det fik uoverskuelige konsekvenser.


  ArtiklerDe største fobier for farlige dyr! Mennesker frygter edderkopper mest