Aldrig før i menneskehedens historie har vi udryddet klodens dyre- og plantearter så hurtigt, som vi gør nu, advarer FN i en ny rapport.

Op mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier, og vi gør alt, alt for lidt for at redde dem – og dermed også os selv.

Sådan lyder hovedbudskabet i en 1.800 siders lang rapport fra FN-organisationen Ipbes, som har til opgave at dokumentere, hvordan det står til med den globale biodiversitet. En rapport, der netop er udkommet.

Den nuværende biodiversitetskrise truer milliarder af menneskers eksistensgrundlag.

Ifølge rapporten er mindst to milliarder mennesker afhængige af træ fra naturen for at dække deres behov for energi til for eksempel opvarmning.

Omkring fire milliarder er afhængig af den medicin, naturen leverer. For eksempel indeholder 70 procent af al den medicin, der bruges til kræftbehandling, produkter fra naturen eller syntetiske produkter, som er inspireret af naturen.

Den primære årsag til, at den globale biodiversitet er under alvorligt pres, er, ifølge Ipbes, ændringer i arealanvendelse. Både på land og til vands.

I dag er mere end en tredjedel af klodens landareal inddraget til landbrug.


En dværgsilkeabe er blandt de truede dyrearter. Foto: Joaquin SARMIENTO

Derefter følger overudnyttelse af naturen som for eksempel overfiskeri, rydning af skov og overdreven jagt.

Så kommer klimaforandringer, forurening og invasive arter.

Trods de dystre udsigter for dyre- og plantearterne understreger Ibpes i rapporten, at den accelererende nedgang i antallet af arter på verdensplan kan vendes. Hvis vi handler nu.

Mere end 130 lande har tiltrådt Ibpes, og mere end 1.000 forskere er involveret i arbejdet med Ibpes’ vurderinger. Rapporten er Ipbes’ første globale vurdering af biodiversitet og verdens økosystemer.