More

  Gadeteamet og SKP-teamet

  Gadeteamet og SKP-teamet er til stede i gademiljøet og har tid, mod og rummelighed til dig. De står klar til at yde dig råd og vejledning i forhold til for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge eller ansøgninger om enkeltydelser og hjælpemidler. De kan også hjælpe med at skaffe en egnet bolig til dig, der mangler et sted at bo.

  De laver opsøgende, socialt gadearbejde til socialt udsatte, hjemløse eller misbrugere. Har du brug for støtte eller hjælp, kan Gadeteamet og SKP-teamet bistå dig.

  Du kan frit henvende dig til Gadeteamets 5 medarbejdere og SKP-teamets 5 medarbejdere. Det kræver ingen visitation, derfor er de også fleksible og hurtige til at “rykke ud”, hvis der er et akut behov. Kontakt dem derfor gerne, hvis de kan hjælpe dig, eller hvis du bliver opmærksom på en borger, der ser ud til at trænge til støtte, kontakt og omsorg.

  Gadeteamet

  Aalborg kommunes Gadeteam er et tværfagligt opsøgende team under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Gadeteamet er et team bestående af 5 socialarbejdere; 2 pædagoger, 1 socialrådgiver, 1 sygeplejerske og en social- og sundhedsassistent. Temaet har stor erfaring med, viden om, og kendskab til målgruppen.

  Gadeteamets målgruppe er den dårligst fungerende gruppe af socialt udsatte borgere, som kræver høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Aldersmæssigt er målgruppen fra 18 år og opefter. Kendetegnende for målgruppen er ofte:

  Massivt og langvarigt misbrug, Spinkelt netværk, Økonomisk kaos, Massive sociale, psykiske og fysiske problemer, ingen bolig eller problemer med at opholde sig i sin nuværende bolig, svært ved at etablere og opretholde kontakt til offentlige myndigheder.

  Opsøgende, socialt gadearbejde

  Gadeteamet er for dig, der er socialt udsat og har brug for akut hjælp til at løse opståede problemer. Hjælpen fra gadeteamet er gratis. Gadeteamet arbejder ikke som bostøtte eller i længerevarende forløb, men hjælper dig gerne med at søge om at få en bostøtte.

  Hvem er de

  Gadeteamet består af 4 opsøgende medarbejdere samt 1 gadesygeplejerske. 2 af de opsøgende medarbejdere har især kontakt til unge mellem 18 og 30 år.

  Gadeteamet i Aalborg

  De tilbyder dig

  Samvær der bygger på tillid. Hjælp til din kontakt med offentlige myndigheder. Praktisk hjælp, støtte og omsorg til at fremme livsmod og livskvalitet

  De kan hjælpe dig med

  Kontakt til offentlige myndigheder – f.eks. kommunen eller sundheds-væsnet.Praktisk hjælp, støtte og omsorg. Råd og vejledning – f.eks. ift. kontanthjælp, ansøgning om enkeltydelser eller hjælpemidler. Afklaring af din boligsituation – hjælp ift. at få egnet bolig og hjælp ift. vedvarende ophold i egen bolig. Vejledning i forhold til en misbrugsproblematik – f.eks. ift. behandling eller reduktion af skader ved aktuelt misbrug.

  Her finder du gadeteamet

  Du finder Gadeteamet i ABC-Caféen ved siden af Café Parasollen på adressen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg i hverdage mellem klokken 8.00-15.00 (torsdag til klokken 17.00).

  Ellers kan du finde Gadeteamet på gaden, på bænken, på byens åbne pladser og værestederne for de mest socialt udsatte borgere. Gadeteamet kan også komme hjem til dig, hvis du ønsker det.

  En nabo, et familiemedlem eller en ven, der er bekymret for dig, kan også rette henvendelse til Gadeteamet.

  Sygeplejersken i Gadeteamet har en lille sygeplejeklinik i tilknytning til Café Parasollen.

  Gadesygeplejersken tilbyder dig sygeplejefaglig hjælp og støtte samt hjælp til at mindske følgeskaderne af et eventuelt misbrug. Gadesygeplejersken er en del af Gadeteamet og kan hjælpe dig med følgende

  Brobygning til og koordinering med sundhedssystemet, sårpleje, udlevering af rene sprøjter og kanyler til stofmisbrugere, screening for tuberkulose, sundhedsfaglig vejledning og rådgivning, influenzavaccine til de mest udsatte, og vejledning om misbrug.

  SKP teamet

  StøtteKontaktPersonerne, også kaldet SKP-teamet, henvender sig til dig, der er ensom, har et aktivt misbrug, og som har behov for et længerevarende forløb. Tilbuddet henvender sig dog ikke til borgere, som har en psykiatrisk diagnose. Hjælpen fra SKP-teamet er gratis. SKP-teamet hjælper oftest dig, der har egen bolig.

  Hvem er de

  SKP-teamet består af 5 medarbejdere. Den ene af medarbejderne retter især sit arbejde mod hjemløse grønlændere og grønlændere med misbrugsproblemer. Der bliver skabt kontakt til borgere, som ikke selv formår at søge hjælp, og som har svært ved at oprette kontakt til det etablerede system for at få den nødvendige støtte.

  SKP-teamet hjælper borgeren til at få et mere værdigt liv på egne præmisser og til en bedre livskvalitet. Borgeren kan være anonym, og de yder støtte og kontakt med udgangspunkt i borgerens behov.

  Her finder du SKP-teamet

  Du finder SKP-teamet i Aalborgs forskellige lokalområder, eller du kan henvende dig i SKP-teamets skurvogn, der står forskellige steder i Aalborgs yderområder. Du kan også henvende dig til Bo- og Gadeteamet for at få kontakt til os.

  Teamenes kerneydelser

  At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder. At lave opsøgende arbejde på gadeplan og at være tilstede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid. At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og livskvalitet. At yde råd og vejledning i forhold til f.eks. kontanthjælp, sygedagpenge eller ansøgninger om enkeltydelser og hjælpemidler. At hjælpe med at skaffe egnet bolig til de udsatte borgere, der mangler et sted at bo.

  Du kan besøge og følge Gadeteam Aalborg på deres Facebookside her:

  Her kan du læse om:

  Café VæXt i Aalborg.

  Café Parasollen i Aalborg.

  Finde nyttige links til udsatte/misbrugere her.

  ArtiklerGadeteamet og SKP-teamet
  -Annonce-