More

  Mikael ville undgå fængsel og spillede dum til IQ-test:

  Hvad fanden er det, at jeg har rodet mig ud i' tænkte Mikael Juncker Sørensen, da han første dag tjekkede ind på den sikrede afdeling for udviklingshæmmede kriminelle.

  Det fik uoverskuelige konsekvenser

  Mikael Juncker Sørensen har dummet sig gevaldigt masser af gange i sit liv. Den 31-årige mand fra Holstebro er dømt for både vold, trusler og røveri.

  Men den største brøler er alligevel, da han angiveligt spiller dum til en mentalundersøgelse for at undgå en fængselsstraf og får stemplet ‘lettere mentalt retarderet’.

  “Det er uden tvivl det dummeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv, konstaterer Mikael Juncker Sørensen”

  For med dét stempel får man ikke en fængselsstraf i en begrænset periode. Man risikerer at få en anbringelsesdom på ubestemt tid. Det vidste Michael Juncker Sørensen bare ikke.

  Velkommen til Kofoedsminde

  Mikael Juncker Sørensen havner på Kofoedsminde på Lolland. Kofoedsminde rummer landets eneste sikrede afdeling for udviklingshæmmede kriminelle.

  Da Mikael Juncker Sørensens bistandsværge, Bjarke Knudsen, kommer på besøg sidst i april, får han udleveret en overfaldsalarm og skal igennem en sluse med dobbelte porte og fem meter højt hegn for at komme ind på afdelingen.

  Der er områder, hvor han ikke er den skarpeste. Men han har humor og forstår ironi og sarkasme, så han er bestemt ikke retarderet, siger Bjarke Knudsen.

  At Kofoedsminde er et ganske særligt sted, får Mikael Juncker Sørensen en forsmag på, allerede da han flytter ind på institutionen i 2016.

  En af de første, jeg mødte på Kofoedsminde, var en stor mand i ballerinaskørt. Og så tænkte jeg, hvad er det, jeg har rodet mig selv ud i, siger han.

  Siden dén dag har konsekvenserne af snydet til mentalundersøgelsen virket uoverskuelige.

  Bjarke Knudsen og Mikael Juncker Sørensen har kæmpet for at slippe af med stemplet ‘retarderet’ i fire år. Men har man først fået stemplet, er det ikke lige til at slippe af med igen.

  Snød til IQ-test

  I 2014 bliver Mikael Juncker Sørensen sigtet efter straffelovens paragraf 288 for at forsøge at true sig til 20.000 kroner fra en mand i bekendtskabskredsen.

  I forbindelse med retssagen bliver han mentalundersøgt, og det omfatter blandt andet en IQ-test. Han beslutter sig for at snyde for at undgå fængsel og måske i stedet få en behandlingsdom.

  “Jeg spillede tosset i håb om at få noget hjælp. også bagefter, når jeg kom hjem igen, siger han”

  Mikael Juncker Sørensen lader skægget stå, håret vokse og møder op i klip-klappere. Han lader som om, at der er en flue, som han konstant prøver at vifte væk. Da han i IQ-testen bliver bedt om at huske fem tal, lader han som om, at han kun kan huske to.

  Mikael Juncker Sørensen ender med en IQ på 58. Det er klart under normalområdet, som spænder fra IQ 85-115.

  Bistandsværge Bjarke Knudsen er chokeret.

  “Det må have været en dårlig dag for psykologen, som har lavet den test, siger han”

  I den samlede retspsykiatriske erklæring bliver Mikael Juncker Sørensen diagnosticeret lettere mentalt retarderet.

  Derfor indstiller blandt andre Retslægerådet, at Mikael Juncker Sørensen skal dømmes til “anbringelse på institution for personer med vidtgående psykiske handicap” – med mulighed for at blive overflyttet til sikret institution. Og sådan går det.

  Den 17. december 2015 bliver Mikael Juncker Sørensen i retten i Holstebro dømt til anbringelse på institution på ubestemt tid.

  “De andre er mongoler”

  Holstebro Kommune vælger i første omgang at placere Mikael Juncker Sørensen på Knudshave. Det er en social institution for dømte personer med dobbeltdiagnoser og ligger i tilknytning til Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro.

  Mikael Juncker Sørensen opfatter sine medbeboere som “mongoler”, fremgår det af nogle af de mange papirer i hans sag.

  Nogle praktikforløb, som han har stukket næsen op efter, bliver ikke til noget. Mikael Juncker Sørensen, som kun har begrænset udgangstilladelse, vælger flere gange at blive helt væk fra institutionen.

  På grund af udeblivelserne, og af frygt for at Mikael Juncker Sørensen skal begå ny kriminalitet, beslutter Holstebro Kommune at overflytte ham til den sikrede afdeling for udviklingshæmmede kriminelle på Kofoedsminde.

  Her venter flere grænseoverskridende oplevelser

  Da jeg har været der et par dage, og kommer ud for at spise morgenmad, sidder der to fyre og rykker den af på hinanden ved morgenbordet. Hvad fanden er det for et sted, jeg er havnet, husker Mikael Juncker Sørensen tilbage.

  Nu bliver bistandsværge Bjarke Knudsen for alvor bekymret.

  “Mikael passer ikke ind på Kofoedsminde. Det gør han simpelthen ikke, siger han”

  Det mener personalet på Kofoedminde heller ikke, fremgår det af et statusnotat i hans sag:

  “Han holder sig mest for sig selv, da han ikke har noget til fælles med de øvrige beboere på Kofoedsminde, da han intellektuelt er på et højere plan end de øvrige… Mikaels sociale samvær med andre har bestået af samtaler med afdelingens personaler… Mikael vurderes ikke at være en del af målgruppen”, står der.

  Flere andre udtalelser peger i samme retning, og i 2016 beder Holstebro Kommune en neuropsykolog om en ny vurdering af Mikael Juncker Sørensen.

  Denne gang får han en samlet IQ på 84. Lige i underkanten af normalområdet, men alligevel 26 IQ-point højere end sidste gang.

  “Mikael er ikke retarderet, siger neuropsykolog Louise Brückner Wiwe”

  På nogle områder scorer han lavt, men på den matematisk logiske sans scorer han så højt som IQ 98 – lige midt i normalområdet. Dermed har Mikael eksempelvis gode forudsætninger for at samle Ikea-skabe, forklarer neuropsykologen.

  Louise Brückner Wiwe mener helt klart, at Mikael Juncker Sørensen har bluffet ved den tidligere mentalundersøgelse.

  – Vi har en række tests indlagt for at fange folk, som forsøger at gøre sig bedre end de er. Men det helt særlige i hans sag er, at vi ikke har særlig mange tests til at fange folk, der forsøger at gøre sig dårligere begavede, end de er, siger Louise Brückner Wiwe.

  Burde der have været en alarmklokke, som ringede hos den psykolog, der udførte IQ-testen?

  Jo, det synes jeg. IQ 58 burde have givet hende en undren “hmm det virker meget lavt”, siger Louise Brückner Wiwe.

  Ikke mindst, fordi Mikael Juncker Sørensen flere gange tidligere i sit liv er blevet testet, men aldrig før har scoret så lavt, tilføjer hun.

  Mikael går under jorden

  I maj sidste år bliver det for meget for Mikael Juncker Sørensen. Han har netop været i retten i Holstebro i endnu et forsøg på enten at få ophævet anbringelses dommen eller udarbejdet en ny mentalundersøgelse.

  Selvom både Holstebro Kommune og en afdelingsleder fra Kofoedsminde i retten giver udtryk for, at mentalerklæringen er forkert, ender sagen uforløst, med en hensigtserklæring om at forsøge at indhente en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

  Sagen bliver udsat

  Mikael Juncker Sørensen bliver frustreret. Det er lige meget, hvor mange udtalelser man får, eller hvad der bliver sagt. Det gør ingen forskel overhovedet, siger han.

  På vej hjem i bilen, med to medarbejdere fra Kofoedsminde, bliver Mikael Juncker Sørensen pludselig meget sulten. På et tidspunkt bliver de trætte af at høre på ham. Så de kører ind for at får en fransk hotdog.

  Medarbejderne fra Kofoedsminde har ingen anelse om, at en motorcykel har fulgt efter dem hele vejen.

  Jeg hopper op på motorcyklen og er smuttet, fortæller Mikael Juncker Sørensen.

  Flugten gavner ikke ligefrem hans sag. For når Mikael Juncker Sørensen er gået under jorden, har myndighederne ikke mulighed for at vurdere ham. Derfor mener Statsadvokaten, at anbringelsesdommen skal stå ved magt.

  Samtidig vurderer Statsadvokaten, at der slet ikke er hjemmel i retsplejeloven til at iværksætte en ny mentalundersøgelse. Og i fængsel skal Mikael Juncker Sørensen heller ikke regne med at komme.

  “Endelig vil en ny vurdering ikke give mulighed for at ændre sanktionen til en fængselsstraf”, skriver Statsadvokaten i Viborg i et brev til Midt- og Vestjyllands Politi den 3. maj 2018.

  Dummere end politiet tillader

  Sidst i marts i år dukker Mikael Juncker Sørensen pludselig op igen. Han er ved at åbne et værtshus i Holstebro. Det ligger 500 meter fra politistationen.

  Tatoveringerne fra top til tå gør ham nemt genkendelig. Han bliver taget af politiet, og dermed slutter næsten et år på flugt og et liv under jorden.

  I mellemtiden har Michael Juncker Sørensen arbejdet med både vinduespudsning, algebehandling og isolering af ventilationssystemer og dermed ernæret sig selv. Han hævder, at han ikke har begået ny kriminalitet siden røveriforsøget.

  Mikael Juncker Sørensen bliver igen anbragt på Kofoedsminde. Den sikrede afdeling for udviklingshæmmede kriminelle. Alt er ved det gamle.

  – Der er mange kendte ansigter. Her er ikke så stor udskiftning. Nogen har været her i 35-40 år, sukker Mikael Juncker Sørensen.

  Flere retsmøder

  Stakkevis af dokumenter og fire år efter en tvivlsom IQ-test har bistandsværge Bjarke Knudsen fået oplevelsen af, at der ikke er ret meget at gøre. Og han undrer sig.

  – Selvom Mikael har været en skurk på rigtig mange områder, så må der gælde lidt retssikkerhed. Der må kunne findes en løsning, når det er så åbenlyst, at han er fejlanbragt og nok har fået en forkert type dom, siger Bjarke Knudsen.

  Selvom Mikael Juncker Sørensen er stemplet “lettere retarderet”, forstår han ordsproget:

  “Man ligger, som man selv har redt.”

  Man kan sige, at jeg selv har åbnet ballet. Den tager jeg gerne på mig. Men at det skal ødelægge mit liv, at jeg fyrer en løgn af, synes jeg er en stor konsekvens, siger han.

  Statsadvokaten i Viborg har ikke ønsket at udtale sig i den verserende personsag.

  Psykologen, som lavede den første IQ-test, har heller ikke ønsket at medvirke. Hun arbejder ikke længere i retspsykiatrien. Hun døde sku nok af grin.

  Nyt retsmøde

  Den 13. maj 2019 valgte Holstebro Kommune at flytte Mikael Juncker Sørensen fra Kofoedsminde til en anden institution i Holstebro, for personer med vidtgående psykiske handicap. Her er forholdene, med et par timers udgangstilladelse om dagen, mere lempelige end på Kofoedsminde.

  Det er stadig uafklaret, hvad der sker i forhold til anbringelsesdommen og diagnosen. Mikael Juncker Sørensens sag har i dag, 29. maj, endnu en gang været for retten i Holstebro.

  -Her aflagde to medarbejdere fra Holstebro Kommune enslydende vidneudsagn-

  De mener ikke, at Mikael Juncker Sørensen er retarderet. De vurderer ikke, at der er risiko for, han vil begå ny kriminalitet. Og de mener, han vil være i stand til at passe et arbejde og bo for sig selv – eventuelt med midlertidig bostøtte.

  Dommeren træffer endelig afgørelse i sagen den 7. juni.

  Her vil dommeren have taget stilling til, om anbringelsesdommen helt skal ophæves på det foreliggende grundlag. Eller om der skal udarbejdes en ny mentalerklæring, som i givet fald skal forelægges Retslægerådet til ny udtalelse, før sagen kan endelig afgøres i retten. Statsadvokatens repræsentant i retten anbefalede den sidste løsning.

  Efter retsmødet var Mikael Juncker Sørensen tydeligt lettet

  Det var et meget positivt retsmøde, hvor jeg følte at jeg blev hørt. Så nu håber jeg bare, at jeg ender som en fri mand, siger Mikael Juncker Sørensen til DR.

  Indtil videre opretholdes anbringelses dommen. Derfor trillede Mikael Juncker Sørensen i overvåget selskab med en funktionsleder fra Forsorgshjemmet Skovvang tilbage til institutionen, hvor han nu bor.

  Tror hurtigt vi kan konkluderer at kriminalitet bare ikke kan betale sig. Men folk på kanten har altid en historie der er lidt dummere og pænt meget sjovere.

  Held og lykke til Mikael herfra, og håber at han lærer af sine fejl som alle os andre. Og tak for en god griner til Jesper Ibfelt og Maiken Friis Lange fra DR.

  ArtiklerMikael ville undgå fængsel og spillede dum til IQ-test:
  -Annonce-